Ervaren Gepensioneerde flexibel personeel voor uw organisatie op een eenvoudige en kosteneffectieve wijze in te zetten voor allerlei werkzaamheden en kortlopende projecten. 

Kennis en ervaring
Allereerst zijn gepensioneerden vaak zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Zij krijgen al een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen. Zij werken door voor een leuke bijverdienste. Gepensioneerden hebben jarenlange ervaring, veel kennis in huis en zien het belang ervan in dit over te dragen aan jongere werknemers. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Financieel
U hebt minder financiële lasten bij het behouden of aantrekken van gepensioneerden. U betaalt namelijk geen premies voor:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

 

Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen

Als werknemer bent u tot uw pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor deze zogenaamde werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u verzekert bent van een minimum inkomen. Dit zijn:

  • de Ziektewet (ZW)
  • de Werkloosheidswet (WW)
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 

Deze verzekeringen zorgen ervoor dat wanneer u ziek wordt, arbeidsongeschikt of werkloos raakt dat u een inkomen ontvangt. Dit inkomen is gerelateerd aan het salaris wat u heeft verdiend.

 

AOW-uitkering

Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, valt u niet meer onder de bovenstaande verzekeringen. De reden hiervoor is dat u recht hebt op een AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering verzekert u van een minimum inkomen en dus gelden de andere verzekeringen niet meer. Omdat u niet meer verzekerd bent door deze werknemersverzekeringen, bent u voor een werkgever een voordelige kracht. De werkgever hoeft voor u namelijk geen premies voor deze werknemersverzekeringen meer te betalen.

 

Invloed op de AOW-uitkering

Nee, doorwerken na pensioen heeft geen invloed op de AOW-uitkering. Uw AOW-uitkering is vastgesteld en dit bedrag ontvangt u gewoon zoals is bepaald. Als u nog doorwerkt na uw pensioen, dan verdient u dus nog iets extra’s.

Er kunnen allerlei redenen zijn om langer door te werken. Als u niet genoeg pensioen hebt opgebouwd, omdat u bijvoorbeeld enkele jaren thuis bent gebleven om voor de kinderen te zorgen, kunt u met een paar extra arbeidsjaren het gat grotendeels opvullen. Ook netto houdt u meer over van elke euro die u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verdient. U betaalt dan namelijk geen premies meer voor bijvoorbeeld de AOW en de WIA.

 

Nadelen aan doorwerken na pensioen

Als gepensioneerde kunt u naast het AOW en pensioen zondermeer doorwerken, er zijn geen nadelen aan doorwerken na pensioen verbonden. Het nadeel zou kunnen zijn dat u meer inkomstenbelasting betaalt maar dan heeft u ook meer inkomsten gehad. Deze afweging kunt u het beste zelf maken.